Language selector RU

Правила и условия LadyPraha.cz

PRAVIDLA A PODMÍNKY

 

Poslední aktualizace 01. prosince 2023

 

 

 

SOUHLAS S NAŠIMI PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI

 

Jsme Olha Antsyferova ("Společnost," "my," "nás," "naše"),  zapsan v živnostenském rejstříku, IČ: 06732569, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 13.

 

Provozujeme web https://ladypraha.cz (dále jen „Stránky“), jakož i veškeré další související produkty a služby, které odkazují nebo odkazují na tyto právní podmínky (dále jen „Právní podmínky“) (souhrnně „Služby“) .

 

The LadyPraha.cz web portal serves as a platform for the presentation of entities and the search for services in the field of beauty, health, cosmetology and relaxation.

 

Kontaktovat nás můžete emailem na info@ladypraha.cz nebo poštou na Jeremiášova 2722, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česká republika, Praha 13-Stodůlky, Hlavní město Praha 15 Česká republika.

 

Tyto právní podmínky představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“), a společností Olha Antsyferova, IČ: 06732569, týkající se vašeho přístupu ke Službám a jejich používání. Souhlasíte s tím, že přístupem ke Službám jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito Právními podmínkami. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT SLUŽBY A OKAMŽITĚ JE MUSÍTE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

 

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Službách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provádět změny nebo úpravy těchto Právních podmínek. Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Právních podmínek a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Právní podmínky, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Právních podmínkách a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete Službu nadále používat po datu zveřejnění těchto upravených Právních podmínek.

 

Služby jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osoby mladší 18 let nemají povoleno používat Služby ani se k nim registrovat.

 

Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto Právních podmínek pro vaši evidenci.

 

 

OBSAH

 

 1. NAŠE SLUŽBY
 2. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
 3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ
 4. REGISTRACE UŽIVATELE
 5. PRODUKTY
 6. NÁKUPY A PLATBY
 7. POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ
 8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTIZAKÁZANÉ ČINNOSTI/a>
 9. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM
 10. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE
 11. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN
 12. INZERENTI
 13. ŘÍZENÍ SLUŽEB
 14. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 15. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ
 16. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ
 17. ROZHODNÉ PRÁVO
 18. ŘEŠENÍ SPORŮ
 19. OPRAVY
 20. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
 21. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 22. ODŠKODNĚNÍ
 23. UŽIVATELSKÁ DATA
 24. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY
 25. SMÍŠENÝ
 26. KONTAKTUJTE NÁS

 

 

 1. NAŠE SLUŽBY

 

Informace poskytnuté při používání Služeb nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v rámci takové jurisdikce nebo země. V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat ke Službám z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.

 

 1. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 

Naše duševní vlastnictví

 

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví v našich Službách, včetně veškerého zdrojového kódu, databází, funkcí, softwaru, návrhů webových stránek, zvuku, videa, textu, fotografií a grafiky ve Službách (souhrnně „Obsah“ ), jakož i ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“).

 

Náš obsah a značky jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách (a různými dalšími právy na duševní vlastnictví a zákony o nekalé soutěži) a smlouvami ve Spojených státech a na celém světě.

 

Obsah a značky jsou poskytovány ve službách nebo jejich prostřednictvím „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

 

Vaše používání našich Služeb

 

Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Právní podmínky, včetně části "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI" níže, vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na:

 • přístup ke Službám; a
 • stáhnout nebo vytisknout kopii jakékoli části Obsahu, ke které jste správně získali přístup.

výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití nebo interní obchodní účely.

 

S výjimkou případů uvedených v této části nebo jinde v našich Právních podmínkách nesmí být žádná část Služeb ani žádný Obsah nebo Známky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány. , licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

 

Pokud si přejete využívat Služby, Obsah nebo Značky jinak, než jak je uvedeno v této části nebo jinde v našich Právních podmínkách, zašlete prosím svou žádost na: info@ladypraha.cz. Pokud vám někdy udělíme povolení zveřejňovat, reprodukovat nebo veřejně zobrazovat jakoukoli část našich Služeb nebo Obsahu, musíte nás identifikovat jako vlastníky nebo poskytovatele licencí Služeb, Obsahu nebo Značek a zajistit, aby se objevila jakákoli oznámení o autorských právech nebo vlastnictví. je viditelný při zveřejňování, reprodukci nebo zobrazování našeho obsahu.

 

Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v souvislosti se službami, obsahem a značkami.

Jakékoli porušení těchto práv k duševnímu vlastnictví bude představovat podstatné porušení našich právních podmínek a vaše právo používat naše služby bude okamžitě ukončeno.

 

Vaše příspěvky a příspěvky

 

Před použitím našich Služeb si prosím pozorně přečtěte tuto část a část "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI", abyste porozuměli (a) právům, která nám poskytujete, a (b) povinnostem, které máte, když zveřejňujete nebo nahráváte jakýkoli obsah prostřednictvím Služeb.

 

Příspěvky: Přímým zasláním jakékoli otázky, komentáře, návrhu, nápadu, zpětné vazby nebo jiných informací o Službách ("Příspěvky") souhlasíte s tím, že nám přidělíte všechna práva duševního vlastnictví v takovém Příspěvku. Souhlasíte s tím, že budeme vlastnit tento příspěvek a budeme mít nárok na jeho neomezené použití a šíření pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás.

 

Příspěvky: Služby vás mohou pozvat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, nástěnkách, online fórech a dalších funkcích, během kterých můžete vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály. nám nebo prostřednictvím Služeb, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, hudby, grafiky, komentářů, recenzí, návrhů hodnocení, osobních údajů nebo jiného materiálu ("Příspěvky"). Jakýkoli příspěvek, který je zveřejněn, bude rovněž považován za příspěvek.

 

Berete na vědomí, že příspěvky mohou zobrazit jiní uživatelé Služeb a případně prostřednictvím webových stránek třetích stran.

 

Když zveřejníte příspěvky, udělujete nám licenci (včetně použití vašeho jména, ochranných známek a log): Zveřejněním jakýchkoli příspěvků nám udělujete neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bez licenčních poplatků, plně placená, celosvětová práva a licence k: používání, kopírování, reprodukování, distribuci, prodeji, dalšímu prodeji, publikování, vysílání, přejmenovávání, ukládání, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, přeformátování, překladu, výňatku (celkem nebo části), a využívat své příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrázku, jména a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, k přípravě odvozených děl nebo začlenění do jiných děl vašich příspěvků a k poskytování sublicence udělených licencí v této části. Naše použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence zahrnuje naše používání vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete.

 

Jste odpovědní za to, co zveřejníte nebo nahrajete: Odesláním příspěvků a/nebo zveřejněním příspěvků prostřednictvím jakékoli části Služeb nebo zpřístupněním příspěvků prostřednictvím Služeb propojením svého účtu prostřednictvím Služeb s kterýmkoli z vašich účtů sociálních sítí:

 • potvrdit, že jste si přečetli naše "ZAKÁZANÉ ČINNOSTI" a souhlasíte s nimi a nebudete zveřejňovat, posílat, publikovat, nahrávat ani přenášet prostřednictvím Služeb žádný příspěvek ani zveřejňovat jakýkoli příspěvek, který je nezákonný, obtěžující, nenávistný, škodlivý, pomlouvačný, obscénní, šikanující , urážlivé, diskriminační, ohrožující jakoukoli osobu nebo skupinu, sexuálně explicitní, nepravdivé, nepřesné, klamavé nebo zavádějící;
 • v rozsahu povoleném platnými zákony se vzdát jakýchkoli morálních práv k jakémukoli takovému příspěvku a/nebo příspěvku;
 • zaručujete, že jakékoli takové Příspěvky a/nebo Příspěvky jsou pro vás původní nebo že máte potřebná práva a licence k předkládání takových Příspěvků a/nebo Příspěvků a že máte plnou pravomoc udělit nám výše uvedená práva ve vztahu k vašim Příspěvkům a /nebo Příspěvky; a
 • zaručujete a prohlašujete, že vaše příspěvky a/nebo příspěvky nepředstavují důvěrné informace.

Jste výhradně odpovědní za své příspěvky a/nebo příspěvky a výslovně souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré ztráty, které můžeme utrpět kvůli vašemu porušení (a) tohoto oddílu, (b) jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích stran nebo ( c) platné právo.

 

We may remove or edit your Content: Although we have no obligation to monitor any Contributions, we shall have the right to remove or edit any Contributions at any time without notice if in our reasonable opinion we consider such Contributions harmful or in breach of these Legal Terms. If we remove or edit any such Contributions, we may also suspend or disable your account and report you to the authorities.

 

 1. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

 

Používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat; (3) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Právních podmínek; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete přistupovat ke Službám prostřednictvím automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat Služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání Služeb neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

 

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služeb (nebo jakékoli jejich části).

 

 1. REGISTRACE UŽIVATELE

 

K používání Služeb můžete být požádáni o registraci. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odebrat, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.

 

 1. PRODUKTY

 

Dostupnost všech produktů závisí na jejich dostupnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu přestat nabízet jakékoli produkty. Ceny všech produktů se mohou změnit.

 

 1. NÁKUPY A PLATBY

 

Přijímáme následující formy plateb:

 • Visa
 • Mastercard

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené prostřednictvím Služeb. Dále souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o účtu a platbách, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat. K ceně nákupů bude připočtena daň z prodeje, pokud to budeme považovat za nutné. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby se provádějí v českých korunách.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré poplatky za nákupy v cenách platných v daném okamžiku a veškeré příslušné poplatky za dopravu, a zmocňujete nás k tomu, abychom vám při zadání objednávky účtovali všechny tyto částky od vámi zvoleného poskytovatele platebních služeb. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo omyly v cenách, a to i v případě, že jsme již požadovali nebo obdrželi platbu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Služeb. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených služeb na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

 

 1. POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ

 

Všechny prodeje jsou konečné a peníze se nevracejí.

 

 1. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 

Nesmíte přistupovat ke Službám ani je používat pro žádný jiný účel, než pro který jsme Služby zpřístupnili. Služby nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

 

Jako uživatel Služeb souhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Služeb za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.
 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí služeb souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání služeb a/nebo obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Služby.
 • Použijte jakékoli informace získané ze Služeb k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 • Nevhodně využívat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.
 • Používejte služby způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojte se do neoprávněného vytváření rámců nebo odkazování na Služby.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), který narušuje nepřerušované používání a užívání Služeb kteroukoli stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Služeb.
 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.
 • Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.
 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik ("gif"), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).
 • Zasahovat, narušovat nebo nepřiměřeně zatěžovat Služby nebo sítě či služby spojené se Službami.
 • Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Služeb vám.
 • Pokuste se obejít jakákoli opatření Služeb určená k zabránění nebo omezení přístupu ke Službám nebo jakékoli části Služeb.
 • Zkopírujte nebo přizpůsobte software Služeb, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
 • S výjimkou povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který je součástí Služeb nebo jakýmkoli způsobem tvoří jejich část.
 • S výjimkou toho, co může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheat utility, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje ke Službám, nebo používat nebo spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.
 • K nákupům ve Službách použijte nákupního zástupce nebo nákupního zástupce.
 • Provádět jakékoli neoprávněné používání Služeb, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používejte služby jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat služby a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
 • Používejte Služby k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.
 • Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.

 

 1. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

 

Služby vás mohou zvát k chatování, přispívat do blogů, vývěsek, online fór a dalších funkcí nebo se jich účastnit a mohou vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo ve Službách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „příspěvky“). Příspěvky mohou zobrazit jiní uživatelé Služeb a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, Služeb a dalších uživatelů Služeb k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který Služby a tyto Právní podmínky.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Služby a tyto Právní podmínky.
 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
 • Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné (jak jsme určili).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto právních podmínek nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Služeb v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Právní podmínky a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

 

 1. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

 

Zveřejněním svých příspěvků do jakékoli části Služeb automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bezplatné, plně - placené, celosvětové právo a licence k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodávání, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, úryvek (v celé nebo zčásti) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a za účelem přípravy odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových příspěvků a udělení a autorizovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

 

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii nyní známou nebo později vyvinutou a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a jakýchkoli ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů, log, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých příspěvcích a zaručujete, že morální práva nebyla ve vašich příspěvcích jinak uplatňována.

 

Neuplatňujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti Služeb. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky do služeb a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám týkajících se vašich příspěvků.s.

 

Máme právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení (1) upravit, upravit nebo jinak změnit jakékoli příspěvky; (2) přerozdělit jakékoli příspěvky tak, aby byly umístěny na vhodnější místa ve Službách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění předem zkontrolovat nebo odstranit jakékoli příspěvky. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše příspěvky.

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

 

Služby mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím webu) odkazy na jiné webové stránky ("Webové stránky třetích stran") a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a jiný obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející ("Obsah třetích stran"). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a neneseme odpovědnost za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím služeb nebo jakýkoli zveřejněný obsah třetích stran. na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované ze Služeb, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit Služby a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli Obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že tyto Právní podmínky již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete ze Služeb, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete ze Služeb. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás vinit z jakékoli újmy způsobené vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete držet bez viny za jakékoli ztráty, které utrpíte, nebo újmu, která vám byla způsobena v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoliv kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo v důsledku toho jakýmkoli způsobem.

 

 1. INZERENTI

 

Inzerentům umožňujeme zobrazovat jejich reklamy a další informace v určitých oblastech služeb, například v postranním panelu nebo v reklamních bannerech. Pouze poskytujeme prostor pro umístění takových reklam a nemáme s inzerenty žádný jiný vztah.

 

 1. ŘÍZENÍ SLUŽEB

 

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat Služby z hlediska porušení těchto Právních podmínek; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto právní podmínky, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit ze Služeb nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat Služby způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Služeb.

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://ladypraha.cz/privacy-policy/. Používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Právních podmínek. Upozorňujeme, že služby jsou hostovány v Litvě. Pokud ke Službám přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v Litvě, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání Služeb přenášíte svá data do Litvy. a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovávány v Litvě.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

 

Tyto Právní podmínky zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud používáte Služby. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNEK, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ URČITÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE ŽÁDNÝ DŮVOD, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRO PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PRÁVNÍCH PODMÍNKÁCH NEBO JAKÉHOKOLI POUŽITELNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA SLUŽBÁCH NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE POSLALI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

 

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

 

 1. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

 

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah Služeb kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace o našich Službách. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služeb.

 

Nemůžeme zaručit, že Služby budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se Službami, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu bez upozornění změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit Služby. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání Služeb během jakéhokoli výpadku nebo přerušení Služeb. Nic v těchto Právních podmínkách nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Služby nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

 

Tyto Právní podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitel, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení zákona ve vaší zemi k pobytu. Olha Antsyferova, IČ: 06732569 a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýhradní jurisdikci soudů v Praze, což znamená, že můžete uplatnit nárok na obranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito Právními podmínkami v České republice nebo v zemi EU, ve které bydlíš.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Neformální vyjednávání

 

Za účelem urychlení řešení a kontroly nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Právními podmínkami (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně, „Strany“), strany souhlasí s tím, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

 

Závazné rozhodčí řízení

 

Jakýkoli spor vyplývající ze vztahů mezi Stranami těchto Právních podmínek bude rozhodován jedním rozhodcem, který bude vybrán v souladu s Rozhodčím řízením a Vnitřními pravidly Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského centra pro rozhodčí řízení se sídlem ve Štrasburku. , a které jsou platné v době podání žádosti o rozhodčí řízení a jejichž přijetím tohoto ustanovení se rozumí přijetí. Sídlem rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika. Jednacím jazykem je čeština. Použitelnými pravidly hmotného práva je právo České republiky.

 

Omezení

 

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

 

Výjimky z neformálních jednání a arbitráže

 

Strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních vyjednávání závazných rozhodčích řízení: (a) jakékoli spory usilující o prosazení nebo ochranu jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví smluvní strany nebo týkající se platnosti; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

 

 1. OPRAVY

 

Ve Službách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace o Službách bez předchozího upozornění.

 

 1. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A VAŠIM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY NURČENÍ POSKYTNUTÍ PARTNERSTVÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU SLUŽEB NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH APLIKACÍ PROPOJENÝCH SE SLUŽBAMI A NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH (AC1) ODPOVĚDNOST ZA OBSAHU CCURESRONY A MATERIÁLY, (2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE NEBO JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ /NEBO FINANČNÍ INFORMACE V TOM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO SLUŽEB NEBO ZE SLUŽEB, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA TŘETÍ STRANU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH SLUŽEB A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, ŽÁDNÝCH HYPERLINKOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ŽÁDNÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ V BEZPLATNÉ APLIKACI BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ.

 

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLO NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU ZÁKONA VŽDY OMEZENA NA 10. NĚKTERÉ ZÁKONY NÁS STÁTNÍCH ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍ OMEZENÍ ZÁKONA WARRLIWANT IW VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

 

 1. ODŠKODNĚNÍ

 

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání Služeb; (3) porušení těchto Právních podmínek; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Právních podmínkách; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevný škodlivý čin vůči jakémukoli jinému uživateli Služeb, se kterým jste se prostřednictvím Služeb spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

 

 1. UŽIVATELSKÁ DATA

 

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete do Služeb za účelem správy výkonu Služeb, a také údaje týkající se vašeho používání Služeb. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Služeb. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

 

 1. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

 

Návštěva Služeb, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím Služeb, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

 

 1. SMÍŠENÝ

 

Tyto právní podmínky a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které zveřejníme na Službách nebo v souvislosti se Službami, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Právních podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Právní podmínky fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Právních podmínek shledána nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Právních podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto Právních podmínek nebo používání Služeb. Souhlasíte s tím, že tyto Právní podmínky nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Právních podmínek a nedostatečného podpisu smluvních stran za účelem provedení těchto Právních podmínek.

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS

 

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Služeb nebo získat další informace týkající se používání Služeb, kontaktujte nás na adrese:

 

Olha Antsyferova, IČ: 06732569

Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Czechia

Praha 13-Stodůlky

Hlavní město Praha 155 00

Česká republika

info@ladypraha.cz