Language selector CZ

Kosmetický salon a studio Magdalena

K Horoměřicům 35 / 1116, 165 00 Praha 6

Popis

U nás jste vždy ví­ta­ným ná­vště­vní­kem, kte­rému kro­mě stan­dard­ní­ho o­še­tře­ní ple­ti po­skyt­ne­me in­di­vi­du­ál­ní po­ra­den­ství za­mě­ře­né na zvlá­štno­sti Va­ší ple­ti a na Va­še pří­pad­né pro­blé­my. Při­bý­vá nám zá­jem­ců o ko­sme­tic­ké o­še­tře­ní z řad mu­žů – ti o­ce­ňu­jí pře­de­vším u­vol­ně­ní pra­cov­ní­ho na­pě­tí ma­sá­ží o­bli­če­je, čis­tou pleť a do­bře vy­pa­da­jí­cí ru­ce.


Pokud hledáte kosmetické studio na Praze 6, které nabízí kvalitní kosmetické služby, tak nás neváhejte navštívit.
Nabízíme permanentní make-up, kosmetické ošetření produkty JANSEN a SOTHYS, líčení, depilaci.
Další služby: barevná typologie, modeláž nehtů UV gelem, manikúra, P. Shine, pedikúra suchá i mokrá, masáže. Prodáváme AVON, JUST a dárkové poukazy.

Kosmetický salon a studio Magdalena

Kontakty

Kosmetický salon a studio Magdalena