Všeobecné obchodní podmínky

Webový portál LadyPraha.cz (dále jen «webový portál» a/nebo «webové stránky») slouží jako platforma pro prezentaci subjektů a vyhledávání služeb v oblasti krasy, zdraví, kosmetologie a relaxu, stejně jako pro výměnu informací a komunikaci mezi uživateli. Uživatele portálu LadyPraha.cz mohou předávat osobní zkušenosti a recenze u každého profesionála zvlášť a účastnit se diskusi.

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webový portál LadyPraha.cz funguje na principu shromažďování informaci o profesionálech v následujících oborech: nehty, vlasy, obočí/řasy, kosmetologie, make-up, epilace, masáž, tetování/piercing, solárium, sauna/spa, taneční, fitness. Webový portál LadyPraha.cz rovněž shromažďuje a ukládá informací o uživatelích portálu.

Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR") pro zákazníky podnikatele: Olha Antsyferova zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČO: 06732569 se sídlem Jeremiášova 2722/2, Praha, 155 00, jakožto provozovatel webového portálu LadyPraha.cz, je registrovaným správcem osobních údajů.

Každý uživatel poskytuje webovému portálu LadyPraha.cz údaje vztahující se k osobě, zejména jméno a příjmení, e-mailova adresa a údaje vztahující se k uživateli portálu – zejména přihlašovací heslo a přístupové údaje.

Webový portál LadyPraha.cz shromažďuje a ukládá informaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobní údaje (jméno, příjmení atd.) jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Provozovatel LadyPraha.cz neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob.

Pro správné užívaní webového portálu LadyPraha.cz je nutné zálohovat uživatelské údaje (např. přihlašovacího hesla). K uživatelským informacím patří například přístupové údaje (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb portálu LadyPraha.cz. Data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním s výjimkou poskytnutí údaje pro partnery portálu, jak je uvedeno níže.

Webový portál LadyPraha.cz je oprávněný sdílet osobní a uživatelské údaje pouze s partnery webového portálu LadyPraha.cz.

Prohlášení LadyPraha.cz o ochraně údajů prochází pravidelným přezkoumáním.

Provozovatel LadyPraha.cz si vyhrazuje právo, že může kdykoli a bez předchozího oznámení změnit toto své prohlášení o ochraně údajů, proto pravidelně kontrolujte, zda v této oblasti nedošlo ke změnám. Tím, že využíváte webové stránky LadyPraha.cz, souhlasíte s LadyPraha.cz politikou ochrany soukromí.

2. POLITIKA COOKIES

Webový portál LadyPraha.cz pro svoji činnost využívá soubory cookies. Tyto soubory nám pomáhají poskytovat lepší služby. Pokračováním užívání portálu LadyPraha.cz uživatel souhlasí s užíváním souborů cookies.
Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který se souhlasem uživatele webový portál LadyPraha.cz ukládá do jeho prohlížeče nebo počítače. Soubory cookies obsahují informace, které jsou postoupené na pevný disk počítače uživatele.

Více informací o cookies obecně naleznete na www.allaboutcookies.org.

Používáme následující cookies:

Nevyhnutelné cookies – jedná se o cookies, které jsou vyžadovány pro fungování našeho webového portálu. Obsahují například cookies, které umožňují přihlásit se do zabezpečených částí webového portálu.

Analytické cookies – umožňují rozeznat a počítat množství návštěvníků a vidět které části webového portálu je při využívání LadyPraha.cz zajímají. Toto nám pomáhá zlepšovat fungování našich portálu, například zajištěním toho, že uživatelé vždy najdou to, co hledají.

Funkční cookies – tyto jsou užívány k rozpoznávání osoby, když se opakovaně vrací na náš webový portál. Umožňuje nám to více personalizovat obsah webového portálu LadyPraha.cz, jako například pozdravit uživatele jménem a pamatovat si určité preference.

Zaměřovací cookies – tyto cookies zaznamenávají návštěvnost webového portálu a navštívené odkazy. Za tímto účelům pak sesbírané údaje sdělujeme i třetím osobám.

Soubory cookies je možné zablokovat, a to aktivací a nastavením prohlížeče, ve kterém je možné nastavit odmítnutí pouze některých nebo všech souborů cookies. Po zablokování souborů cookies se však může stát, že se uživateli některé části webového portálu LadyPraha.cz nebudou řádně zobrazovat.

Naše politika cookies může být změněna bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně ji sledovat.

3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Při registraci na webovém portálu LadyPraha.cz se uživatel zavazuje poskytovat pouze pravdivou a aktuální informaci a údaje o své osobě.

Uživatel se zavazuje používat a zveřejňovat na webovém portálu LadyPraha.cz pouze informaci (fotografie, videa, odkazy apod.) o své osobě, nikoliv informaci, která může jakýmkoliv způsobem poškodit práva třetích osob.

Uživateli se zakazuje zveřejňovat na webovém portálu poskytovaní anebo užívaní informaci, která nese rasistický, diskriminační, vulgární, xenofobní, sexistický podtext anebo informací, která může jiným způsobem jakkoliv snižovat lidskou důstojnost.

V případě zveřejnění takové informace, webový portál je oprávněn tuto informaci ze svých stránek odstranit a takového uživatele zablokovat. Webový portál LadyPraha.cz v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za zveřejňovaní informace, uvedené výše.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK WEBOVÉHO PORTÁLU LadyPraha.cz

Tento webový portál a obsah portálu je poskytován "TAK JAK JE". Administrace neslibuje a nezaručuje žádné specifické výhody tohoto užíváním webového portálu.

Webový portál LadyPraha.cz odmítá všechny záruky, výslovné i konkludentní, ze zákona i jiné, zejména konkludentní záruky obchodovatelnosti, neporušování práv třetích stran a vhodnosti ke konkrétnímu účelu, a to v plném rozsahu, jaký umožňuje zákon. Webový portál LadyPraha.cz nevydává žádná prohlášení ani záruky na přesnost, úplnost, bezpečnost či včasnost služeb, obsahu či informací poskytovaných na webových stránkách nebo v systémech LadyPraha.cz nebo jejich prostřednictvím. Žádné informace získané prostřednictvím systémů či webových stránek LadyPraha.cz nevytváří žádnou záruku, pokud není výslovně uvedena v těchto podmínkách.

Webový portál LadyPraha.cz nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé, následné škody či za exemplární odškodnění nebo odškodnění plnící represivní funkci, za ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo z přerušení podnikaní v důsledku použití či neschopnosti použít webové stránky nebo systémy, služby, obsah nebo informace webového portálu LadyPraha.cz, ať již na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání či na základě jiného právního názoru, a bez ohledu na to, zda byla LadyPraha.cz na možnost takové škody upozorněna, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon. Bez dopadu na výše uvedené souhlasíte, že bez ohledu na formu žaloby nebo nároku a v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, nepřesáhne celková odpovědnost LadyPraha.cz za jakékoliv škody (přímé či jiné) nebo za ztrátu na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání apod. 100,00 EUR. V rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, jsou Vám k dispozici výlučně a jedině opravné prostředky výslovně uvedené v těchto podmínkách.

Tyto stránky mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a typografické chyby. LadyPraha.cz je při jejich nalezení opraví dle svého uvážení. Informace na těchto webových stránkách se pravidelně aktualizují, avšak nepřesnosti se mohou vyskytnout tehdy, když dochází ke změnám mezi aktualizacemi. Následkem toho LadyPraha.cz vylučuje jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za jejich obsah.

Webový portál LadyPraha.cz se přiměřeně snaží vyloučit viry ze svých webových stránek, ale nemůže to zajistit v plné míře, a za viry tedy nenese žádnou odpovědnost. Před stažením informací z těchto webových stránek tedy prosím proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

5. COPYRIGHT

Webový portál LadyPraha.cz, jeho vyobrazení a informace na něm uvedené jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky a obchodní názvy obsažené na webovém portálu LadyPraha.cz jsou vlastnictvím příslušných majitelů.